Psihoterapia Cognitiv-Comportamentală.

   Teoria Cognitiv- Comportamentală se concetrează pe modul în care gândurile, convingerile şi atitudinile afectează sentimentele şi comportamentul, prin terapie înveţi abilitităţi de adaptare pentru a face faţă la diferite probleme şi situaţii. Combină terapia cognitivă care examinează gândurile, credinţele cu cea comportamentală care examinează acţiunile, ceea ce facem.
terapie
Tratamentul se concentrează pe schimbarea gândurilor unui individ (modele cognitive), în scopul de a schimba comportamentul său şi starea emoţională.

Spre deosebire de psihanaliză sau de psihoterapia experenţială, cea cognitivă se ocupă doar de problemele curente, se concentrează pe probleme foarte specifice, nu abordeazăposibilele cauze care stau la baza condiţiilor de sănătate mintală, cum ar fi o copilărie nefericită.
Este o psihoterapie clară şi bine structurată, care se concentrează pe situaţiile concrete din viaţă actuală a clientului care îi provoacă neplăceri.
Dar spre deosebire de alte terapii, care încearcă găsească cauza, Psihoterapia Cognitiv Comportamentală se adresează mai mult simptomului, astfel există riscul sentimentele neplăcute asociate cu problema ce a determinat intrarea în terapie revină, dar abilităţile de adaptare dobândite prin metode cognitiv comportamnetale ajute persoană le controleze. De aceea specialiştii în această metodă recomandă chiar şi după terminarea sesiunilor clienţii continue exerseze abilităţile dobandie în terapie.
În funcţie de problematica clientului tehnici din psihoterapia cognitiv comporamentală se pot folosi şi în alte tipuri de psihoterapie, de exemplu Trainigul Autogen Schultz.

Metoda PEU – Psihoterapia Experienţială a Unificării

Psihoterapia experienţială a unificării P.E.U. este o metodă holistică, centrată pe analiza de simbol, dezvoltare personală şi autoschimbare prin intermediul exerciţiului provocator, improvizaţiei şi meditaţiei creatoare cu suport artterapeutic şi expresiv. Utilizează puterea transfiguratoare a metaforei şi a resemnificării experienţei trăite, reconectând Egoul cu Sinele şi stimulând procesele de unificare, integrare şi transgresare, interne şi externe.


Fiecare client este unic, prin urmare abordarea fiecarui caz este unica si folosim metoun cadru teoretic si metodologic vast, din toate formele de psihoterapie existente. terapia analitică şi alte terapii: psihodinamice, terapia gestalt, terapiile creative de grup, P.N.L., logoterapia, terapia transgeneraţională şi psihogenealogică, unele abordări transpersonale şi meditative, alte terapii experienţiale (de ex. terapia narativă de familie, terapia focusată emoţional a lui Leslie Greenberg, psihodrama moreniană, psihoterapia contextual-modulară a lui Francis Macnab, terapia centrată pe traumă).